ترخیص کالا از گمرکات تهران – گمرک شهریار

گمرک شهریار با عنوان تنها گمرک زمینی در تهران میباشد که شامل گمرک شهریار و گمرک غرب بوده، گمرک شهریار دارای فضای زیاد و انبارهای متعدد با استانداردهای روز دنیا بوده که به بازرگانان کمک میکند تا جهت ترخیص کالا از این امکانات مهم بهره مند شود.

گمرک شهریار در سال 1355 تاسیس و آماده بهره برداری گردید. گمرک شهریار در نزدیکی شهر در جاده قدیم تهران کرج کیلومتر 6 واقع شده که با دسترسی کوتاه آماده بهره گیری جهت ترخیص کالا میباشد.

می توان از مزیت های گمرک شهریار بشرح زیر نام برد:

  • نزدیکی و سهولت دسترسی جهت ترخیص کالا در پایتخت
  • نزدیکی به فرودگاه امام خمینی (ره) و گمرک شهریار جهت ترخیص کالا
  • دسترسی و اتصال به راه آهن سراسری جهت ترخیص کالا
  • بالا بودن استانداردهای بین المللی در انبارها
  • امکان ترانزیت کالا به گمرک شهریار – گمرکات تهران