امکان تمدید ثبت سفارش‌ خودروهای موجود در گمرکات فراهم شد

 در اخبار

ثبت سفارش خودرو برای اجرایی شدن تصویب‌نامه مربوط به خودروهای موجود در گمرک موقتا باز شد تا امکان تمدید ثبت سفارش‌ خودروهای دپو شده در گمرکات فراهم شود .

پیش از این صاحبان خودروهای موجود در گمرکات خواستار باز شدن سایت جهت تمدید ثبت سفارش ها شده بودند تا بتوانند بر اساس مصوبه بهمن ماه هیات وزیران ثبت سفارش های خود را تمدید و خودروهای خود را از گمرک ترخیص نمایند که به نظر می رسد این موضوع اجرایی شده تا چندین هزار خودروی موجود در گمرکات هم مجوز ترخیص بگیرند .

در اطلاعیه سامانه جامع تجارت در این خصوص با اشاره به اجرایی شدن تصویب‌نامه 152676/ت57394ه مورخ 1398/11/29 مربوط به ثبت‌سفارش‌های خودرویی آمده است :

1⃣ امکان تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی موضوع بند 3 تصویب‌نامه شماره 137161/ت56023ه مورخ 1397/10/16 ؛

این ثبت‌سفارش‌ها تا تاریخ 1399/02/29 تمدید خواهند شد.

در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.

متقاضیان بایستی ضوابط مربوط به اخذ شناسه کالا و نمایندگی را رعایت نمایند.

متقاضیان بایستی نسبت به اخذ مجوزهای مورد نیاز اقدام نمایند.

ثبت‌سفارش بایستی تنها شامل خودرو سواری با حجم موتور زیر 2500 سی سی باشد.

پرونده بایستی قبل از تاریخ 1397/03/30 ثبت‌سفارش شده‌ باشد.

ثبت‌سفارش‌های بانکی بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ 1397/10/16 باشند.

ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ 1397/05/16 باشند.

محل تامین ارز پرونده‌های “بدون انتقال ارز” بایستی از مقدار “بند 9 ماده 38-قبض انبارهای “خودرویی” قبل از تاریخ 1397/05/16 به استناد تصویب نامه شماره 137161/ت56023ه مورخ 1397/10/16″ به مقدار “بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع بند 1 مصوبه 152676/ت57394ه مورخ 1398/11/29” ویرایش گردد.

2⃣ ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی جانبازان و معلولین؛

جانبازان و معلولین امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی را به سرزمین اصلی خواهند داشت.

ثبت‌سفارش‌های خودرویی جانبازان و معلولین شامل خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی بایستی نسبت به تغییر محل تامین ارز پرونده خود به محل “بند 9 ماده 38 آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره 1 بند 2 مصوبه 152676/ت57394ه مورخ 1398/11/29” اقدام نمایند.

جانبازان و معلولین در صورت لزوم می‌بایست نسبت به انتقال ثبت‌سفارش خود از سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.

این ثبت سفارش‌ها بایستی دارای قبض انبار یا بارنامه قبل از تاریخ 1393/06/23 باشند.

3⃣ افتتاح، ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی که قصد انجام واردات به منطقه آزاد را دارند؛

بازرگانان “مناطق آزاد تجاری” که قصد واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی به مناطق آزاد را دارند، می‌توانند از محل تامین ارز “بند 9 ماده 38 آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره 2 بند 2 مصوبه 152676/ت57394ه مورخ 1398/11/29” نسبت به افتتاح و ویرایش یا تمدید ثبت سفارش‌های خود اقدام نمایند.

بازرگانان “مناطق آزاد تجاری” جهت استفاده از محل فوق بایستی طرف قرار داد با نمایندگی های رسمی باشند.

در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.

متقاضیان بایستی حتما دارای قبض انبار مربوط به مناطق آزاد قبل از تاریخ 1397/05/31 باشند.

محدودیتی برای تعداد تمدید این ثبت سفارش‌ها وجود نخواهد داشت.

تعرفه خوروهای با حجم بالا تر از 2500 سی سی
87036090
87035090
87034090
87033329
87032490
87032339
87037090

تعرفه خوروهای با حجم پایین تر از 2500 سی سی
87036010
87035030
87035020
87035010
87034030
87034020
87038000
87037030
87037020
87037010
87036030
87036020
87033219
87033190
87032329
87032319
87032290
87032190
87039000
87034010
87033229

پست های توصیه شده